RESEARCH TO EVALUATE THE FLAMMABILITY OF FABRICS USED TO MAKE WORKWEAR FOR STUDENTS IN WELDING TECHNOLOGY AT HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

  • Dao Thi Thu Hung Yen University of Technology and Education
  • Ta Vu Luc Hung Yen University of Technology and Education
  • Luu Thi Hong Nhung Hung Yen University of Technology and Education
  • Dao Thi Hap Hung Yen University of Technology and Education
  • Le Hai Kien Hung Yen University of Technology and Education
Keywords: welding technology, protective clothing, work safety, fire limitation, garment technology

Abstract

Workwear is a really necessary garment to ensure the health and safety of the wearer. Not only workers in the industry need workwear, but also technical students need very much. Workwear for students of welding technology requires both the ability to limit fire and ensure comfort and safety during use. In this study, the research team tested and evaluated on two fabrics Khaki (Workwear 1) and Denim (Workwear 1) on three factors: textile composition and style of weaving, fire resistance, and product testing to find out the optimal fabric to sew workwear for the welding industry. Component of denim is with 95 % Co, 5 % Pu not only has the ability to stretch to create good comfort, but the ability to limit fire in both vertical and horizontal directions is also much higher than khaki fabric. Workwear is made from the above two fabrics that are also designed and tested to meet safety and comfort requirements. As a result, Denim fabric was selected to make welding workwear more suitable than khaki fabric.

References

Tiêu chuẩn quốc gia -TCVN 6875:2010, quần áo bảo vệ – quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa (Protective clothing – Clothing to protect against heat and flame), Việt Nam.

Tiêu chuẩn quốc gia - TCVN 7205:2002 Quần áo bảo vệ. Quần áo chống nóng và chống cháy. Phương pháp thử lan truyền cháy có giới hạn - Protective clothing. Protective against heat and flame. Method of test for limited flame spread.

Nguyễn Văn Lân, Vật liệu dệt, 2004, Đại học Quốc Gia TP HCM.

Nguyễn Trung Thu, Vật liệu dệt, 1990, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nguyễn Văn Thông và cộng sự, Công nghệ xử lý hóa học vật liệu dệt, 2016, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.

Lê Thị Mai Hoa, Nghiên cứu sử dụng hóa chất chuyên dùng để xử lý hoàn tất chống cháy cho vải bông, 2002, Luận văn thạc sĩ, Công nghệ Vật liệu Dệt may, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Đào Anh Tuấn và cộng sự, Nghiên cứu công nghệ xử lý hạn chế cháy kết hợp chống thấm cho vải bông dệt thoi. Tạp chí khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 2013, Vol. 92.

Vũ Thị Hồng Khanh, Bùi Văn Huấn, Nghiên cứu khảo sát khả năng xử lý hạn chế cháy kết hợp chống thấm cho vải bông. Tạp chí khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật, 2013, Vol. 96.

Vũ Thị Hồng Khanh, và cộng sự, Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vải chống cháy và chống thấm phục vụ công nghiệp và dân dụng, 2013, Đề tài nghiên cứu khoa học, Mã số: B2010 - 01 – TĐ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

P. Tian, et al., Synthesis of a new N–P durable flame retardant for cotton fabrics. Polymer Degradation and Stability, 2019.

F. Fang, et al., Intumescent flame retardant coatings on cotton fabric of chitosan and ammonium polyphosphate via layer-by-layer assembly. Surface and Coatings Technology, 2015, Vol. 262, pp. 9-14.

K.H. Kale, A. Desai, Atmospheric pressure plasma treatment of textiles using non-polymerising gases, 2011.

Standard, Oeko-Tex International Association for Research Testing in the Field of Textile Ecology, 2020, in Standard 100-2020.

Published
2022-03-31
How to Cite
Dao Thi Thu, Ta Vu Luc, Luu Thi Hong Nhung, Dao Thi Hap, & Le Hai Kien. (2022). RESEARCH TO EVALUATE THE FLAMMABILITY OF FABRICS USED TO MAKE WORKWEAR FOR STUDENTS IN WELDING TECHNOLOGY AT HUNG YEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION. UTEHY Journal of Science and Technology, 33, 67-73. Retrieved from http://jst.utehy.edu.vn/index.php/jst/article/view/524